จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรคะ ?

เล่าสู่กันฟังซิคะ
คำตอบ

 

ขวัญจะทำ IS เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์คะ เตรียมเนื้อหาอยู่เหมือนกัน

Archanwell

ตอบได้แล้วจ๊ะขัวญ