นำเสนอผลงาน

ครูหน่อย
นักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานอยู่ 2 รายการ 1. ตัดต่อวีดีโอ ภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว 2. สร้างการ์ตูนพื้นบ้าน และมีโปรแกรมที่นำเสนอจากการปฏิบัติอีกหลายโปรแกรมค่ะ ซ้อมกันใหญ่เลย
คำตอบ