Lad คอม

จันทร์จิรา คชเถื่อน
คือหนูอยากทําPhotoshop ที่แบบว่าทําออกมาแล้วสวยค่ะ หนูยังทําออกมาไม่สวยค่ะ แต่หนูก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะค่ะ แต่หนูอยากได้คํแนะนําจากท่านค่ะ เพราะหนูยังไม่เก่งถึงขั้นมืออาชีพหนูขอให้ท่านโปรดชี้แนะหนูหน่อยค่ะ
คำตอบ