ขายหนังสือ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ราคากลางงานก่อสร้าง เบี้ยประชุมกรรมการ และ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

บรรณารักษ์ CGD
ประกาศ ห้องสมุดกรมบัญชีกลางมีหนังสือขาย ดังนี้ครับ 1. คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 2 พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 250 บาท 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท 3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท 4. คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท การสั่งซื้อหนังสือ ติดต่อสั่งซื้อได้ด้วยตนเองที่ ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ติดต่อ คุณไพบูลย์ หรือ วิชัย โทรศัพท์ 0-2270-0599 เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/library
คำตอบ
not yet answered
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library

ขอแก้ราคา

คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 2 พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท ครับ พิมพ์ผิดเป็น 250 บาท

อยากทราบว่า กรณีผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตที่แพทย์ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งต้องได้รับอาหารทางสายยาง (ensure)ไม่ทราบว่าจะเบิกมาใช้ที่บ้านได้หรือไม่

ถามหมอ ที่ โรงพยาบาล เลยดีกว่าครับ เพราะหมอจะรู้ว่า อันไหนเบิกได้เบิกไม่ได้ มันมีบัญชียา อุปกรณ์ อยู่

สอบถามครับ เนื่องจากคุณพ่อของผม ไปรับยาที่โรงพยาบาลอู่ทองโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งกระจะไปรับยาเป็นประจำและใช้สิทธิ์จ่ายตรงมาโดยตลอด ในเดือน สิงหาคม 2552 นี้ได้ไปรับยาตามหมอนัด แต่ทางโรงพยาบาลเรียบเก็บเงินโดยชี้แจงว่าทางกรมบัญชีกลางให้เรียกเก็บ อยากทราบว่าทำไมจึงใช้สิทธิ์จ่ายตรงไม่ได้เหมือนเดิมครับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนคุณพ่อผม คือ 3720900333969 ครับ และเลขบัตรประจำตัวผม 3720900333993 ครับ

คุณ 4. ร.ต.ท.ประมวล ข้อเพชร [IP: 112.142.145.25]

ผมลองตรวจสอบสิทธิให้ เบื้องต้นก็มีสิทธิทั้ง 2 คน นี่ครับ ลองโทรถาม call center กรมบัญชีกลางดู ที่ 0-2270-6400 หรือ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2298-6823, 0-2298-6824