ส่งงานเพื่อการประเมินผลชุดวิชา

กำหนดวันสุดท้ายของการเรียนภาค1แล้ว ให้นักศึกษาแร่งสรุปงานส่งนะครับ

นักศึกษาท่านsheetที่อาจารย์ทำแจกให้หรือยัง??????

คำตอบ
เพื่อนๆทราบวันกำหนดส่งงาน แล้วได้ชีทเพื่อประกอบในการสรุปงานเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ ขอบคุณนะคะที่ช่วยกรุณาชี้แจงเรื่องการสรุปบล็อกให้ได้ทราบ ขณะนี้กำลังดำเนินการค่ะ ^_^