ถามเรื่อง Lab วิทยาศาสตร์ม.ต้น รร.หนองหินวิทยาคม

นิลมณี พรมดี
เรียน ท่านชัดเจน ไทยแท้ หนูชื่อ เด็กหญิงนิลมณี พรมดี หนูเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย ที่จะได้รับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน)รุ่นที่2 หนูมีเรื่องอยากจะถามท่านว่าคือ Lab ม.ต้นที่ท่านว่าไม่ O.K. นั้นหนูเปลี่ยนเป็นการไตรเตรทหาสารเร่งปฏิกิริยาการทไบโอดีเซลเพื่อเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายและลดสารตกค้างง่ายต่อการขจัดออกและทำให้เกิดสบู่ได้ หนูขอให้ท่านได้รับพิจารณา Lab นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ