รู้สึกไม่มีที่ยืน

jeed
ดิฉันอยากปรึกษาทางโทรศัพท์ เพราะดิฉันเริ่มถามไม่ถูก มันมีปัญหามากมายจริงๆ แล้วมันเข้มงวดขึ้นทุกวันทุกขณะ ขอเบอร์นักจิตบำบัดที่ทนฟังได้นะคะดิฉันสับสนมากคะ
คำตอบ
not yet answered
บัญชา ธนบุญสมบัติ

สวัสดีครับ

        ลองติดต่อ จิตแพทย์ ดูครับ

             รศ.นพ. มาโนช หล่อตระกูล

             ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

             เบอร์ที่ภาค : 02-201-1478, 02-201-1275
                              (บอกคนรับว่าขอคุยกับ คุณหมอมาโนช หล่อตระกูล)

             E-mail : ramlt at(@) mahidol.ac.th

        ลองติดต่อดูนะครับ ท่านเป็นจิตแพทย์มืออาชีพครับ

บัญชา