การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

natcha kasawang
อยากทราบว่ามีบริษัทใดบ้างที่ใช้การจัดการธุรกิจสมัยใหม่อยาก ให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหน่อยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
คำตอบ

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ เขามักเรียกว่า การจัดการสมัยใหม่  การจัดการในอนาคต จะไม่มีแบ่งแยก การจัดการธุรกิจ การจัดการรัฐ เพราะจะใช้องค์ความรู้ เรื่องการจัดการเหมือนกันมากขึ้น ๆ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ผมแนะนำให้ศึกษาทำความเข้าใจ กรอบแนวความคิด เกี่ยวกับ คำว่า "การจัดการสมัยใหม่" เสียก่อน ว่าจะเอาทฤษฎีของใคร เอากรอบแนวความคิดของใครมาเป็นบรรทัดฐาน  เมื่อได้แล้ว จึงนำมาทำความเข้าใจ แล้วค้นหาว่า มีองค์การใด บ้างที่เขาทำตามความหมายนั้น ๆ

ผมยกตัวอย่าง ถ้าใช้กรอบแนวความคิดที่ว่า การจัดการธุรกิจ การจัดการองค์การสมัยใหม่ เป็นการจัดการอย่างมีกลยุทธ์ โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยสามประการ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ความสุขของพนักงาน และผลประกอบการ  จากความหมายนี้ แสดงว่า องค์การใดก็ตาม นำหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ไปใช้ ก็แสดงว่าองค์การนั้นๆ ใช้หลักการจัดการสมัยใหม่ ครับ

องค์การที่มีการจัดการอย่างมีกลยุทธ์ มีวิธีสังเกตง่าย ๆ คือ เข้าไปดูที่ เว็ปไซด์ ดูว่า มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ชัดเจนหรือไม่ ถ้ามี แสดงว่าใช่ครับ องค์การนั้นใช้หลักการจัดการสมัยใหม่ ครับ

ใช้ Internet ค้นหาดูก็ได้ เข้าไปที่ google.co.th ค้นหา วิสัยทํศน์ บริษัท..... หรือ ค้นหา คำว่า "บริษัท......มหาชน" เพราะบริษัทมหาชนส่วนใหญ่ ใช้หลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ทั้งสิ้น ครับ

หวังว่าข้อความนี้ คงได้ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการค้นคว้าต่อไปครับ

อยากรู้ว่า ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดการจัดการธุรกิจ ใครรู้รบกวนช่วยให้ข้อมูลด้วยนะค่ะ

[email protected]

ขอบคุณค่ะ