ข้าว GI

นางสาวทิพย์ กะการศรี
ขั้นตอนการทำข้าว GI เป็นอย่างไรค่ะ
คำตอบ