ทำไมต้องมี KM

ทำไมต้องมี KM

คำตอบ
เพราะความรู้ต้องมีการจัดการให้เป็นระบบจึงจะเกิดประโยชน์กว้างขวาง และตรงกับความต้องการใช้งาน
kmc

เป็นการจัดการความรู้

ddd