รามเกียติ์

ด.ญ.อรอุมา วิมลเมือง
อยากรู้ว่าในบทรามเกียติ์ ในหนังสือ ภาษาไทย ม.3 มีวรรณคดี 4 รส ตรงไหนบ้างค่ะ
คำตอบ

ครูภาทิพไม่มีหนังสือภาษาไทย ม.3 ในมือ

แต่จะแนะนำให้หนูสังเกตดังนี้

 

ตอนใดที่เป็นการชมความงาม  ชมผู้หญิง   ชมธรรมชาติ  เยินยอ  คือ เสาวรจนีย์   ลองหาดูนะคะว่าตอนใด

๑. เสาวรจนีย์ (บทชมโฉม) คือการเล่าชมความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์ซึ่งการชมนี้อาจจะเป็นการชมความเก่งกล้าของกษัตริย์ ความงามของปราสาทราชวังหรือความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง

 

ตอนใดที่เป็นบทเกี้ยว บทจีบ   บทเลิฟซีน  ก็คือ นารีปราโมทย์

. นารีปราโมทย์ (บทเกี้ยว โอ้โลม) คือการกล่าวข้อความแสดงความรัก ทั้งที่เป็นการพบกันในระยะแรกๆ และในโอ้โลมปฏิโลมก่อนจะถึงบทสังวาสนั้นด้วย

ตอนใดที่เป็นโกรธ โมโห  ฉุนเฉียว  ก็คือ  พิโรธวาทัง

พิโรธวาทัง(บทตัดพ้อ) คือการกล่าวข้อความแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ตั้งแต่น้อยไปจนมาก จึงเริ่มตั้งแต่ ไม่พอใจ โกรธ ตัดพ้อ ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสี และด่าว่าอย่างรุนแรง

ตอนใดที่เป็นบทเศร้า  คร่ำครวญ  ก็คือศัลปังคพิสัย

สัลลาปังคพิไสย(บทโศก) คือการกล่าวข้อความแสดงอารมณ์โศกเศร้า อาลัยรัก บทโศก

ที่มา:  http://www.thaigoodview.com/node/17882