อักษรสามหมู่(ไตรยางค์)

น.สอุไรภรณ์ นุ่นงาม
อักษรสามหมู่แตกต่างจากการผันเสียงวรรณยุกต์อย่างไร
คำตอบ

อักษรสามหมู่แตกต่างจากการผันเสียงวรรณยุกต์อย่างไร

อยากรู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร

ไม่เข้าใจในคำถาม

แต่คิดว่าคงต้องการทราบว่าอักษรแต่ละหมู่ผันแตกต่างกันอย่างไร

เช่น  อักษรกลางคำเป็น ผันได้ครบทุกเสียงและผันได้ตรงกับรูป

ลองนะคะ  ไม่มั่นใจว่าจะcopyมาวางได้หรือเปล่า ถ้ายังไงคลิกเข้าไปที่นี่อธิบายไว้ชัดเจน http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm

เลื่อนลงไปด้านล่างก่อนถึงแบบฝึกหัด


อักษร ๓ หมู่ (ไตรยางค์) เสียง สามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา หมายเหตุ
อักษรกลาง
ก จ ด ฎตฏ บ ป อ
คำเป็น
คำตาย


ปา


ป่า
กัด


ป้า
กั้ด


ป๊า
กั๊ด


ป๋า
กั๋ด
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
อักษรสูง
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
คำเป็น
คำตาย-
-

ข่า
ขัด

ข้า
ขั้ด

-
-

ขา
-
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงจัตวา
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
อักษรต่ำ
(อักษรที่เหลือ ๒๔ ตัว)
คำเป็น
คำตายเสียงยาว
คำตายเสียงสั้น


คา
-
-


-
-
-


ค่า
คาด
ค่ะ


ค้า
ค้าด
คะ

-
-
-
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ หากผัน
ร่วมกับอักษรสูงจะผัน
ได้ครบ ๕ เสียง เช่น
คา