ออร์แกเนลล์

ชนิดา ศรีชมภู
Sat Jun 20 2009 15:28:49 GMT+0700 (ICT)
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
ออร์แกเนลล์ใดเป็นแหล่งผลิตสารที่ให้พลังงานสูงแก่เซลล์ค่ะ
  

คำตอบ

beeman 吴联乐
Mon Jun 22 2009 07:28:56 GMT+0700 (ICT)
  • ออร์แกเนลล์ที่ถามมาได้แก่ ไมโตคอนเดรีย (mitochondria) ครับ ผลิต ATP, GTP และ....
ชนาธิป
Sat Jul 11 2009 14:29:42 GMT+0700 (ICT)

การพรมน้ำให้กับพืชใช้หลักการอะไร

beeman 吴联乐
Sun Jul 12 2009 07:36:39 GMT+0700 (ICT)
  • คำถามสั้นเหลือเกินครับ ไม่แน่ใจว่าจะให้ตอบเกี่ยวกับอะไร
  • ตัวของน้ำเองก็ไม่พ้นเรื่อง "หลักการระเหย"
  • ส่วนของพืช ใช้หลักการ "การคายน้ำ" จึงต้องดูดน้ำไปชดเชย..
  • ลองถามมาใหม่ครับ..
  
 ใส่รูปหรือไฟล์