ออร์แกเนลล์

ชนิดา ศรีชมภู
ออร์แกเนลล์ใดเป็นแหล่งผลิตสารที่ให้พลังงานสูงแก่เซลล์ค่ะ
คำตอบ
  • ออร์แกเนลล์ที่ถามมาได้แก่ ไมโตคอนเดรีย (mitochondria) ครับ ผลิต ATP, GTP และ....

การพรมน้ำให้กับพืชใช้หลักการอะไร

beeman 吴联乐
  • คำถามสั้นเหลือเกินครับ ไม่แน่ใจว่าจะให้ตอบเกี่ยวกับอะไร
  • ตัวของน้ำเองก็ไม่พ้นเรื่อง "หลักการระเหย"
  • ส่วนของพืช ใช้หลักการ "การคายน้ำ" จึงต้องดูดน้ำไปชดเชย..
  • ลองถามมาใหม่ครับ..