แลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ

น้องมด
มีแผ่น ซีดี เกี่ยวกับการอ่านทำนองหรือเปล่าคะ
คำตอบ

ไม่มีค่ะ  คงต้องหาจาก กรมศิลป์ค่ะ