meta analysis

กีฬา
ขอเรียกอาจารย์นะคับ พอดีผมทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยใช้ meta analysis เลยอยากทราบกระบวนการวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงบ้างอะคับ พอจะมีขั้นตอนการวิเคราะห็บ้างป่าวคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ
คำตอบ
not yet answered
นพ. นภดล สุชาติ

Meta analysis ในตัวอย่างข้างบนเป็นแบบ รวม Study ที่คล้ายกันหลายอัน มาวิคราะห์ทางสถิติใหม่ เพื่อให้ได้ความจริง (Fact) เพื่อลด random error แต่การออกแบบการวิจัย research method เพื่อลด bias

Meta analysis เช่น รวม Case Control 14 study เข้าด้วยกัน และวิเคราะห์แบบ Log Scale เช่น log10=1 log100=2
เป็นต้น
.001 .01 .1 1 10 100 1000
    -3  -2 -1  0  1    2    3
ถ้าเอามาบวกลบกัน .001 .01 .1 จะไม่สามารถดึงมาทางซ้ายได้เลย 1000 จะดึงไปขวาหมด

วันนี้ ศ.เวคิน นพนิตย์ ได้มาบรรยายที่ศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.พทธชินราช ให้กับนิสิตแพทย์ปี 4
การบรรยายตอนหนึ่งได้พูดถึงการวัดพฤติกรรม
การวัดพฤติกรรมด้วยการตอบแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ อาจไม่ได้ความจริง
เช่น พฤติกรรมการกินอาหารของผู้ป่วยสูงงอายุที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
การสังเกตุพฤติกรรมน่าจะได้ความจริงมากกว่า เช่น ขอนัดคุยกันที่บ้านผู้ป่วย ในช่วงมื่ออาหาร สังเกตุการเตรียมอาหาร การกินอาหารของผู้ป่วยเป็นต้น

JJ

ตามมาเรียนรู้ครับ ขอบพระคุณครับ