ปรึกษา Lab เคมี โรงเรียนในฝัน (หนองหินวิทยาคม สพท,ลย,2)

เรียน ท่านชัดเจน ไทยแท้ ด้วยกระผมนายชลธวัฒน์ มีดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนกลุ่มที่จะทำการผลิต Ethanol จากอ้อย โดยการหมักยีสต์ แล้วกลั่นลำดับส่วน จากนั้นก็จะตรวจสอบแบบคุณภาพวิเคาะห์ 2 วิธี คือ 1. Iodoform test (ของกองพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การเพทย์ 2. หามวลโมเลกุล โดยวิธีของ Dumas จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
คำตอบ