หนังสือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อยากรบกวนอาจารย์ช่วยหาหนังสือที่เกี่ยวกับการบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันศึกษาบ้างได้ใหมค่ะ 'nang-ban-na'
คำตอบ