การฝากท้องและการทาบกิ่ง

ณัฐริกา
การฝากท้องเหมือนกับการทาบกิ่งหรือเปล่าค่ะ จากเด็กนักเรียนกำลังศึกษา
คำตอบ
not yet answered
นานา

ฝากยังไง

ตอบ การฝากท้องมะม่วง ไม่ใช่การทาบกิ่ง แต่ลักษณะการทำคล้าย ๆ กัน การฝากท้องมะม่วง เป็นการเพิ่มกิ่งมะม่วงในลำต้น หรือกิ่งใหญ่ วิธีการทำแบบเดียวกันกับการเปลี่ยนยอดมะม่วงโดยการเสียบข้าง