ทักทาย

วิมล ดวงสีเสน
จำกันได้มั้ย เพื่อนเก่าโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ถ้าจำได้ตอบด้วยนะ
คำตอบ