งูสวัด

เด็กดี
เป็นงูสวัดแล้วจะป่วยเป็นสุกใส อีกหรือไม่
คำตอบ
not yet answered

เป็นงูสวัดแสดงว่าเคยเป็นสุกใสแล้ว  ไม่กลับมาเป็นสุกใสอีกแล้วครับ

เพราะอีสุกอีใสเป็นแล้วมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตครับ

เคยเป็นงูสวัดตอนเด็ก ๆ 8 ขวบ

ทำไมถึงกลับมาเป็นอีกตอนอายุ 26 (แต่ตอนหลัง ไม่รุนแรงเหมือนตอนเด็ก ๆ )

งูสวัดเป็นมากกว่า 1 ครั้ง ในชีวิตได้ครับ แต่ส่วนมากเป็นครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่เป็นอีก

แต่หมอคิดว่า ที่ว่าเคยเป็นเมื่อตอน 8 ขวบอาจจะไม่ใช่งูสวัด อาจจะเป็นโรคอื่นแต่วินิจฉัยไ่ี่ม่ถูกต้อง เลยคิดว่าเป็นงูสวัด ของแท้ต้องมีรอยแผลเป็น ตามแนวเส้นประสาทครึ่งตัว