ห้องคุณอำนวยแห่งชาติ KM forum3

 1. ผมขอสมัครใช้โควต้าของ ห้องชุมชนคุณอำนวยครับ 1 ที่ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
 2. เสนอแนะกิจกรรม (session เช้า)
  - การออกแบบกระบวนการฝึกอบรมคุณอำนวย สาขาภาคใต้ โดยคุณเมตตาและคุณชายขอบและพี่เม่ย
  - การออกแบบกระบวนการฝึกอบรมคุณอำนวยสาขาภาคเหนือ โดยอ.บีแมนและคุณบอย
 3. ในห้องน่าจะจัดโต๊ะแบบคลินิก มีสัก 5 โต๊ะ มี
  - โต๊ะของอ.วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ เรื่องชุมชนการเงิน
  - โต๊ะของ อ.บีแมน เรื่อง การออกแบบกระบวน
  การเรียนรุ้ใน มมส. (ช่วงวันที่ 5-6 มิถุนายน 49)
  - โต๊ะอื่นๆ เช่น โต๊ะของพี่เม่ย
  - งบประมาณ ใครมาโชว์ผลงานก็ออกสตางค์เองไปก่อน เพราะชุมชนเราไม่มีงบให้ครับ
 4. ........
คำตอบ

เรียนท่าน BeeMan และ ทีมงานคุณอำนวย KFC(oP)

 ช่วงเช้าตอบไปครั้งหนึ่งแล้วครับ แต่ไม่สามารถตีพิมพ์ได้ ต้องขออภัยที่ตอบช้า เนื่องจากไปราชการที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และ มีประชุมคณบดี และ BAR ทีมงานของศูนย์บริการวิชาการครับ

 ๑.ท่านที่ประสงค์จะอยู่ในโควต้า ขณะนี้มีดังนี้ครับ

  ๑.๑ ท่านBeeMan

  ๑.๒ ท่านชายขอบ

  ๑.๓ ท่านคนดอย(ปูนแก่งคอย)

  ๑.๔ ท่านกนิษฐา

  ๑.๕ ท่านสิงห์ป่าสัก

  ๑.๖ ท่านพี่เม่ย

  ๑.๗ ท่านขจิต

  ๑.๘ ท่านจุรีรัตน์

  อ่านได้ในนี้ครับ (คลิก)

 ๒. อื่นคงไม่มีปัญหาครับ กำลังรวบรวม และ จะ M2M อีกครั้ง

ครับ

 

ขจิต ฝอยทอง
 • แวะมาเรียนท่านอาจารย์ Beeman ว่าจะนำชุมชนการสอนภาษาอังกฤษไปแนะนำครับ
 • จะแนะนำ website และกิจกรรมต่างๆดีไหมครับเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลในการค้นคว้างานวิจัยภาษาอังกฤษ บทความการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • ท่านอาจารย์หมอ JJและท่านอาจารย์ Beeman ว่าอย่างไรบ้างครับผม
 • ขอบคุณมากครับ
beeman 吴联乐
 • ดีครับ
JJ

 Computing เรียนทีมงาน คุณอำนวย KFC(oP)

 โปรดแนะนำกิจกรรมด่วนครับ

 JJ จะรวบรวมสรุป เรียนท่านธวัชวันที่ ๒๘ กันยายน นี้ครับ

beeman 吴联乐
 • ของ beeman มีกิจกรรม
 • ถอดบทเรียน "การฝึกอบรมคุณอำนวย" : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ถอดบทเรียน "การจัดการความรู้ จากบล็อก to KM" กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ลปรร. กับ beeman ตัวจริงเสียงจริง (ขอโต๊ะ (เล็กๆ) 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัวครับ
เมตตา
มีอะไรให้ช่วยยินดีนะคะ....บอกมาได้ค่ะยังไงก็ไปอยู่แล้วค่ะ