ขอความอนุเคราะห์ภาพแม่ซื้อ

น.ส. ไพรสาร คำหวล
เรียน คุณเกียรติก้องไกร รบกวนเรียนปรึกษา ไม่ทราบพอจะมีไฟล์ภาพ แม่ซื้อมั้ยคะ ทางบริษัท นิด เป็น Agency ทำหนังสือให้กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park เราได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือ โครงการรวบรวมองค์ความรู้ เป็นหนังสือที่บอกเล่าชีวิตความเป้นอยู่สมัยยุคเก่า หนังสือที่จะทำขึ้นมานี้ เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ทราบ หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นมา มิได้จำหน่าย แต่ทำขึ้นเพื่อแจกอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าทางคุณมีภาพแม่ซื้อรบกวนติดต่อกลับ ที่คุณไพรสาร (ฝ่ายประสานงาน) โทร. 02-714-1516 ได้มั้ยคะ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ น.ส.ไพรสาร คำหวล บจก. เมคอะวิช โทร. 02-714-1516
คำตอบ