อยากทราบคำตอบ

บาส
วันหยุดสงกรานต์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงานช่วงกะกลางคืนได้ค่าแรง 2 เท่ามั้ยคับ หรือว่าจ่ายยังไงครับ ทำงานมานานแล้วคนที่ทำงานกะกลางวันได้ 2 เท่า แต่กะกลางคืนได้ค่าแรงแค่ ชัวโมงละ 25 บาทครับ
คำตอบ

หากนายจ้างให้ลูกจ้างรายวันทำงานในวันหยุด  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดให้ในอัตราไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างปกติ

หากนายจ้างให้ลูกจ้างรายวัน ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด  นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างปกติ

ค่าทำงานในวันหยุดสำหรับลูกจ้างรายวันจะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าจ้างปกติ

ส่วนค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่าสามเท่าของค่าจ้างปกติ