การศึกษาทางเลือก

อยากทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการศึกษาทางเลือก(Schol Stay)และเหมาะสมกับสังคมไทยในชนบทหรือเปล่าค่ะ?
คำตอบ