การสอนอ่านและวิเคราะห์เรื่องสั้น (ม.5)

ประพาส หมอกม่วง
ดิฉันสอนวิชาวรรณกรรมชั้นม.5 และจัดทำแบบฝึกการอ่านและวิเคราะห์เรื่องสั้น โดยฝึกวิเคราะห์โครงเรื่อง แก่นเรื่อง กลวิธีการแต่ง ตัวละคร ฉาก ฯลฯ ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ จากนั้นจึงฝึกให้วิคราะห์ทั้งเรื่อง โดยฝึกเป็นกล่ม เดียวบ้างซึ่งที่ผ่านมานักเรียนก็ทำได้สามารถวิจารณ์ประเมินค่าได้ แต่เมื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ อยากถามอาจารย์ว่าที่ดิฉันยกตัวอย่างมาทำถูกต้องหรือไม่ ขอคำแนะนำอาจารย์ด้วยนะคะ ถ้าอาจารย์ส่งมาตามที่อย่ข้างบนก็จะขอขอบพระคุณมากค่ะ
คำตอบ

สวัสดีค่ะ   ครูภาทิพห่างไกลการทำผลงานทางวิชาการมานานมากค่ะ  

คิดว่าทำถูกต้องนะคะ    จุดสำคัญอยู่ที่กระบวนการที่จะเขียนในบทที่ 3  ว่ามีกระบวนทำและขั้นตอนอย่างไร    วัดด้วยเครื่องมืออะไร  ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ   ที่สำคัญเด็กได้ใช้จริง   มีความเป็นไปได้   วิธีการไม่หรูหราจนเกินไป  จนทำให้กรรมการไม่เชื่อว่าจะนำไปใช้จริงได้

ดิฉันทำบทเรียนสำเร็จรูปพอสอบถามอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าล้าสมัย ถ้าเปลี่ยนมาเป็นชุดการสอน อยากทราบว่ามันคล้ายกันหรือไม่ อยากเห็นชุดการสอนที่ถูกต้องจริงๆ อาจารย์พอมีตัวอย่างการสร้างชุดการสอนบ้างไหมคะ

ภาทิพ

สวัสดีค่ะ  ควรจะไปที่ มสธ.  มีวิทยานิพนธ์ ของเอกสังคม  และเอกไทยหลายเล่มค่ะ 

วิเคราะห์บทความ เขียนอย่างไรค่ะ

เรียน อาจารย์ภาทิพ

ดิฉันมีลูกเรียนอยู่ชั้น ม.3 จะขึ้น ม.4 ที่จะเปิดเทอม์นี้คะ เวลาอ่านหนังสือพิมพ์หรือข่าวบอกว่า ต่อไปจะต้องให้เด็กวิเคราะห์

เป็น อยากเรียนถามอาจารย์ว่า มีหลักการง่าย ๆ สำหรับแม่สอนลูกบ้างไหม เคยคุยกับอาจารย์ที่สอนภาษาไทยแล้ว

แต่ท่านไม่ว่างที่จะสอน ว่าไหน ๆ ก็ปิดเทอม์แล้ว จะสอนเองที่บ้านจะได้ไหม