หนูเข้าไปใน hi5. ของอาจารย์ไม่ได้ค่ะ

นางสาวกนกวรรร ปันโย รหัส 50121717
สวัสดีค่ะอาจารย์อนงค์ศิริหนูอยู่เอกชีววิทยานะค่ะหนูเรียนวิชาทักษะและเทคนิคการสอนวันพฤหัสดีและหลักการจัดการเรียนรู้วันศุกร์กับอาจารย์ค่ะคือหนูเข้าไปใน hi5.ของอาจารย์ไม่ได้นะค่ะไม่รู้ว่าทำไม
คำตอบ

สวัสดีค่ะ

ดีใจที่หนูพยายามจะติดต่อครู

Hi5 ต้อง เพิ่มเข้าไปเป็นเพื่อนก่อนนะคะ

หนูมี hi5 หรือเปล่า  เพิ่มครูเข้าไปเป็นเพื่อนก่อน

แล้วจึงค่อยสนทนาแลกเปลี่ยนกันค่ะ  ลองอีกทีนะคะ