สอบถามเกี่ยวกับขั้นเงินเดือนใหม่ในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการค่ะ

นางสาวพิมพินี เลี้ยงจรูญรัตน์
ปัจจุบัน เงินเดือน 8,540 บาท ภายหลังการเปลี่ยนแปลงขั้นเงินเดือนในเดือนเมษายน 2552 และดิฉันจะครบ C4(เดิม)วันที่ 18 มิถุนายน 2552 อยากถามว่า ดิฉันสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าไหร่ จากเดิม 1,250 บาท จะขึ้นเป็น 1,600 บาท หรือไม่ หรือจะต้องรอคำสั่งเป็นระบบแท่งจากกรมบัญชีกลางก่อน เพราะผู้รับผิดชอบเรื่องค่าเช่าบ้าน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งดิฉันสังกัดอยู่ แจ้งเช่นนั้น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้โดยใช้อัตราของ ระดับ 3 ขั้น 1-5.5 เช่นเดิม สงสัยมากค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ
not yet answered

ผมไม่มีความรู้พอครับ ให้สอบถามไปที่กระดานข่าวของกรมบัญชีกลาง

ที่ url = http://www.cgd.go.th/webboard.asp นะครับ