ทำได้ไหม

สมชาย วงษ์ษา
ต้องการจ้างจัดทำเว็บส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดซื้อ-ขายที่ดินและไก่ชนพันธุ์ดีจะติดต่อให้ทำได้ที่ไหนและคิดราคาอย่างไร และสามารถเขียนโปรแกรมอะไรได้บ้าง
คำตอบ