พ่นยาฆ่ายุง

นายวินัย ชัยดำรงค์
ขอความอนุเคราะห์ เทศบาลไปพ่นยาฆ่ายุงที่ชุมชนหนองบัวทอง ม.7 ต.กวนวัน หน่อยคลับ ตอนนี้ยุงเยอะมากคลับ ท่านนายก
คำตอบ