การจัดการชั้นเรียน

ปัจจัยที่ผลต่อการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง
คำตอบ
not yet answered
missis มัลลิกา เทียมฉันท์

ส่วนหนึ่งของการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพคือครู เพราะครูควรจะเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม ต่างๆ หรือเปรียบเสมือนเป็นผู้กำกับ และเมื่อเกิดปัญหาครูก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบรรยาการความต้องการเรียนรู้ของตัวผู้เรียน

การจัดการชั้นเรียนในลักษณะใดจึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ 

กรณีหากเราต้องรับมือกับเด็กเป็นจำนวน100คน ซึ่งวันนั้นเราพึ่งเริ่มสอนวันแรก missis มัลลิกามีวิธีการรับมืออย่างไรคะ เพื่อให้ชั้นเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น