มารยาทสังคม

นศ เอกไทย มรส
ถ้านักศึกษาที่อบรมมารยาทสังคมแล้วไม่ผ่าน มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างค่ะ.....
คำตอบ
not yet answered
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ทำบันทึกข้อความถึงผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โดยผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา

อยากทราบเหมือนกันค่ะ