ขอทราบปริมาณแคลอรี่ในอาหารต่าง ๆ

คนขอความรู้
ขอทราบปริมาณปริมาณแคลอรี่ นำหนักอาหาร ในอาหารต่างๆ อาหารจานเดียว ฟาสฟู้สด์ ขนมปัง ผัก ผลไม้ นม เนย นำผลไม้
คำตอบ