เปิดสอบระดับไหน

เปิดสอบภาษาอังกฤษระดับไหน จะขอสมัครเรียนในระดับอนุบาลมีเปล่า
คำตอบ