การสอนการบรรยาย ในห้องเรียน MUT

เรียน อาจารย์ ที่เคารพ

เนื่องจากปัจจุบัน มีห้างสรรพสินค้าของต่างชาติ  เข้ามาทำมาหากิน ในประเทศไทย เรามากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบกับ ร้านค้าย่อย ( โชห่วย )  ต้องล้มหาย ตายจากไป 

ทำให้คนไทยที่ประกอบอาชีพร้านค้าย่อย   ต้องไปประกอบอาชีพอื่น

เราจะมีกฎหมายปกป้องอาชีพร้านค้าย่อยของคนได้หรือไม่ครับ

ผมใคร่ขอความกรุณา ช่วยสอนในห้องเรียน MUT ด้วยครับ

อนึ่ง  ในการสอนและบรรยาย   เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

น่าจะมีกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน สอดแทรก

เป็นตัวอย่างทุกครั้ง ด้วยครับ

ขอบคุณเป็นอย่างสูง

 

 

คำตอบ

คุณที่รัก อ.แหววน่ะ สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะคะ "คดีบุคคล" ก็หมายถึง "กรณีศึกษา" นะคะ ไปสอน ๒ ครั้ง ก็เล่าถึงกรณีศึกษาไปเพียบ ว่าแต่นักศึกษาจดได้ครบไหม ?

ลองศึกษาหลักกฎหมายและกรณีศึกษาแบบพื้นๆ ก่อน ลองคลิกแล้วเรียนรู้ดูก่อน

http://www.archanwell.org/office/download.php?id=136&file=121.pps&fol=2