สอบถามเทคนิคในการสอนเด็ก

อ้อม
เรียนอาจารย์อรุณี หนูอยากขอเทคนิคในการสอนนักเรียนกับอาจารย์โดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ค่ะ ว่าจะทำอย่างไรเด็กถึงจะเรียนไม่เบื่อ และเรียนแล้วทำให้เด็กรู้สึกว่าเรียนสนุก ไม่เครียดค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ควรจะมีภาพการ์ตูนน่ารัก น่ารัก เพื่อกระตุ้นให้เด็กไม่เบื่อในการเรียน และครูจะพูดเรื่องตลกๆให้นักเรียนได้หัวเราะตลอดเวลา และจะซักถามเพื่อดูความเข้าใจกับนักเรียนแต่ละคนด้วยค่ะ

นาง อรุณี มุงคุณคำชาว

ควรใช้เทคนิคในการสอนนักเรียนโดยการใช้สื่อต่างๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ใช้แบบฝึกทักษะเข้ามาช่วย และควรจะมีเนื้อหาและรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ หรืออาจจะใช้เกมส์เข้ามาช่วยในการสอน เพื่อสร้างความสนุกให้กับนักเรียน หรือให้นักเรียนออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนจะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการคิดและแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน จะทำให้ครูสามารถเข้าใจถึงปัญหาในการเรียนเรื่องต่างๆของนักเรียได้ค่ะ