กฏของโรงเรียน

ด.ช. สรายุทธ์ ใจคำ
มีกฏอะไรบ้างครับ
คำตอบ