อ่อมกบ

มากินนำกันเด้อ อ่อมกบบักบวบ บับบายคะ
คำตอบ

ขอบคุณหลาย ๆ  เด๊อหล่า  ว่าง ๆ  สิไปกินนำกันเด๊อหล่าเด๊อ