การเอารูปลง

หน่อย
ต้องการเอารูปลงทำอย่าไร
คำตอบ
not yet answered

การเอารูปลง รูปนั้นต้องได้ขนาดพอดี และสามารถนำมาใช้ได้โดยเราต้องนำมาไว้ในไฟล์เก็บงานของเราก่อน จึง coppy มาใช้ได้