การสัมมนาฯ ที่จังหวัดสุราษฯ

     ตามที่อาจารย์ได้สื่อสารไว้ที่บันทึก http://gotoknow.org/blog/tri-paki/32254 นั้น ผมรับทราบแล้วครับ และขอตอบรับคำเชิญชวนของอาจารย์ด้วยความยินดียิ่ง
คำตอบ

ตกลงครับ ตอนนี้ออกหนังสือเชิญท่าน หากท่านมีทีมงาน หรือสมาชิกที่ต้องการให้เชิญเพิ่ม ระบุชื่อที่อยู่มาได้เลยนะครับ

ชายขอบ
     รับทราบแล้วครับ สำหรับทีมงานวันจันทร์นี้ (19 มิ.ย.49) ผมคงแจ้งเพิ่มเติมได้ครับว่าจะเป็นใครอีกบ้างนะครับ
ชายขอบ

รายชื่อเครือข่ายฯ ที่สามารถไปร่วมได้นะครับ มีดังนี้

     1. นายอนุชา หนูนุ่น นักวิชาการสาธารณสุข (สสจ.พัทลุง)
     2. นายทวี ชูช่วย นักวิชาการสาธารณสุข (เลขานุการผู้ตรวจฯ เขต 16) สำนักผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขต 16 (สสจ.พัทลุง)
     3. นายอนุกูล ทองมี เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 สอ.เกาะเรียน อ.ตะโหมด (สสจ.พัทลุง)
     4. นายสมพงษ์ เหมียนย่อง ผู้ประสานเครือข่าย ชุมชนนักปฏิบัติ อสม.จังหวัดพัทลุง (สสจ.พัทลุง)

หากอาจารย์จะส่งหนังสือถึงทุกคนข้างต้น ก็สามารถส่งโดยเรียนมายัง นพ.สสจ.พัทลุง ได้ครับ ทางผมจะประสานเพื่อดำเนินการต่อให้ครับ
    

ชายขอบ

     เมื่อวานทางผมและเครือข่ายได้รับแจ้งจาก จนท.งานพัฒนาบุคลากร ของสสจ.พัทลุง ทางโทรศัพท์ (ผมออกพื้นที่) ว่าได้รับหนังสือจากท่านแล้วครับ ขอกราบขอบคุณในโอกาสที่หยิบยื่นให้ครับ

รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท
วันที่ 19 กรกฎาคม 2549 เจอกันครับ ที่โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฏร์ฯ