อยากจะทราบว่าเมื่อไรจะเปิดภาคสมทบระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง

นก
ยากจะทราบว่าเมื่อไรจะเปิดภาคสมทบระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
คำตอบ
not yet answered

รอบจำนงต้องทำยังไง  สมัครยังไง เมื่อไร ที่ไหน