ซัตเตอร์ของnikon d40x ไม่ทำงาน

อยากทราบว่าทำไมซัตเตอร์มันไม่ทำงาน พอเปิดกล้องขึ้นมามันฟ้องว่า error press shutter release button again
คำตอบ