ถามหน่อยค่ะ

กินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงาม งามเลิศวิไล
คำตอบ