ขอบพระคุณ

  • ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่แวะไปทักทายใน Blog ศูนย์พัฒนาคุณภาพ เรื่อง "พัฒนางานห้องเวชระเบียน" นะคะ
  • ช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและสบายดี เพื่อรับมือกับภาระงานหนักมากๆ ปลายปีงบประมาณค่ะ  
  • รักษาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะ
  • ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ
คำตอบ
  • ด้วยความยินดีครับผม
  • ว่างแล้วจะแวะไปใหม่ครับ
  • ขอบคุณครับ