ตอบหน่อยดิ

เอาน้ำขึ้นไปเท่าไหร่อ่า ตอบด้วย ไม่ตอบไม่แน่จริง แบร่++++++++++++
คำตอบ