ด้วยความระลึกถึง...เมื่อยามดึก

     มาแหย่นะครับ พอให้หายคิดถึง ประมาณว่ามีเวลาและอารมณ์สมดุล วันนี้เลยได้ตามอ่านบันทึก "ไร้นาม" ย้อนหลัง ชอบในหลาย ๆ คำคม ๆ เช่น

  • "ยิ่งเดินไกล เส้นทางกลับดูเหมือนไม่สิ้นสุด
     ยิ่งใกล้กัน ความแตกต่างยิ่งชัดเจนมากขึ้น
     ยิ่งแสวงหา สิ่งที่ไม่รู้กลับพอกพูน
     ยิ่งคิด ยิ่งคาดหวัง เพื่อควบคุมเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ยิ่งประจักษ์เส้นทางนิรันดร ว่าไม่สามารถควบคุมตัวเอง
     จะควบคุมตัวเองได้ คงต้องเริ่มเดินสั้นลง อยู่ห่างกันมากขึ้น และไม่คิดควบคุมใครเลย"
คำตอบ

ขอบคุณคุณชายขอบ

ไร้นามแสนจะเชย ไม่เข้ามาดูศูนย์รวมข้อมูล

พอเข้ามา อยากเรียกชื่อใหม่ ว่า ศูนย์เปิดเผยข้อมูล

เพราะเป็นแหล่งรวมข้อมูล ไปเจอของใครก็อ่านได้ว่า คนๆนั้นไปตามคุยตามตอบของใครบ้าง

นึกสนุกไปเปิดของคนนั้นคนนี้

บางคนเขียนเก่งมากๆ แต่ก็ไม่ค่อยไปให้ความเห็นกับของใคร

บางคนไม่ค่อยมีของตัวเองแต่ชอบไปออกความเห็นให้คนอื่น(และดีด้วย...แหม...คันปากอยากยกชื่อ...)

อย่างนี้แหล่ะคุณชายขอบ

อยากรู้จักใคร เข้าไปที่ศูนย์เปิดเผยข้อมูล...สนุกลึกๆ โดยไม่ต้องวิเคราะห์

 

เอาล่ะ ตอบตรงนี้หรือตรงไหนเนี่ย คำตอบถึงไปถึงคุณชายขอบ

ไร้นาม

ขอบคุณคุณชายขอบ

ไร้นามแสนจะเชย ไม่เข้ามาดูศูนย์ควบคุมข้อมูล

พอเข้ามา อยากเรียกชื่อใหม่ ว่า ศูนย์เปิดเผยข้อมูล

เพราะเป็นแหล่งรวมข้อมูล ไปเจอของใครก็อ่านได้ว่า คนๆนั้นไปตามคุยตามตอบของใครบ้าง

นึกสนุกไปเปิดของคนนั้นคนนี้

บางคนเขียนเก่งมากๆ แต่ก็ไม่ค่อยไปให้ความเห็นกับของใคร

บางคนไม่ค่อยมีของตัวเองแต่ชอบไปออกความเห็นให้คนอื่น(และดีด้วย...แหม...คันปากอยากยกชื่อ...)

อย่างนี้แหล่ะคุณชายขอบ

อยากรู้จักใคร เข้าไปที่ศูนย์เปิดเผยข้อมูล...สนุกลึกๆ โดยไม่ต้องวิเคราะห์

ชายขอบ
ตอบตรงไหน ๆ ก็มาถึงได้ด้วยใจเสมอครับ วันนี้มีออกประเมินผลหน่วยบริการทั้งวัน ยังนึก ๆ อยู่เลยว่า ไร้นามจะเจอหรือยังที่มาตั้งคำถามไว้...ด้วยความระลึกถึงเสมอ...
เมตตา
มาแอบอ่านค่ะ...ขออภัย...
ไร้นาม

เชิญเลยอะคับคุณเมตตา

ด้วยความระลึกถึงเสมอ (เลียนแบบคุณชายขอบ..หนุ่มหล่อล่ำ)