ฝนเทียม

ต้องลงทุนซื้อเครื่องบินกันเลยไม่เนี้ย
คำตอบ

เครื่องบินเรอะ           บัดโถ่    เครื่องบินบังคับ