ขอบคุณคะ

สำหรับเรื่อง กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ดิฉันได้อ่านแล้ว เป็นหนังสือที่ดีมากอีกเล่มหนึ่งที่อยากแนะนำให้ผู้ที่กำลังมีลูก หรือใครก็ได้ที่สนใจเกี่ยวกับเด็กวัยตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ - 6 ปี ขอบคุณนะคะที่สนใจบล็อกของดิฉัน
คำตอบ