หลักการเขียน KPI

การเขียน KPI (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
-วิธีการเขียน KPI ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ -วิธีการกำหนดตัวชี้วัด
คำตอบ

ได้เขียนให้แนวทางการทำ KPI ไว้ที่

http://gotoknow.org/ask/yom-nark/8976?page=1

เข้าไปศึกษาดูครับ ขออภัยที่จะไม่ตอบคำถามที่ซ้ำกัน น๊ะครับ

เนื่องจากเวลามีจำกัด และเนื้อหาที่ตอบไปค่อนข้างละเอียด ยังคงใช้ได้ครับ

ช่วยกรุณาแนะนำการเขียน kpi ในหัวข้อระบบงานลูกหนี้กองทุน รพ.ว่าจะต้องมีแนวทางในการเขียนอย่างไรบ้าง

ขอบคุณคับ

วิธีการเขียน kpi ในส่วนของงานบุคคลยากใหมคะ