ดอกแคป่า

อนันต์ กุลจันทร์
อยากทราบว่าสรรพคุณของดอกแคป่าเมื่อนำมาประกอบเป็นอาหาร และวิธีถนอมอาหารไว้ทานนาน ๆ
คำตอบ