จำได้ไหม

ดอแดง
โบ๊ทคืนพระจันทร์แดง รู้จัก ตั๊กบงกชมั๊ย?
คำตอบ